Ασφαλής διαγραφή & καταστροφή δεδομένων

Φανταστείτε τα ευαίσθητα προσωπικά ή εταιρικά δεδομένα σας να βρεθούν εκτεθειμένα. Μυνήματα email, κωδικοί ασφαλείας, κωδικοί πρόσβασης σε τραπεζικούς λογαριασμούς, φωτογραφίες και βίντεο, επαφές, συνομιλίες, πελατολόγιο, ευαίσθητα οικονομικά δεδομένα... όλα βρίσκονται αποθηκευμένα στον σκληρό σας δίσκο, το τηλέφωνό σας ή άλλα ψηφιακά μέσα αποθήκευσης. Όταν αποφασίζετε, για οποιονδήποτε λόγο,  να αντικαταστήσετε τον σκληρό σας δίσκο ή και ολόκληρο τον υπολογιστή, το laptop, το tablet ή το τηλέφωνό σας, τα δεδομένα αυτά αποτελούν μία διαρκή απειλή, γιατί μπορούν να ανακτηθούν και να χρησιμοποιηθούν από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Είναι αδιανόητο να πετάξετε, να πουλήσετε, να χαρίσετε ή έστω να παροπλίσετε ένα ψηφιακό μέσο αποθήκευσης, χωρίς πρώτα να βεβαιωθείτε ότι δεν περιέχει πλέον δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον σας.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο παρέχουμε υπηρεσίες ασφαλούς διαγραφής και καταστροφής δεδομένων, σε βαθμό που να μην είναι πλέον δυνατόν να ανακτηθούν, από οποιοδήποτε πρόσωπο και με οποιαδήποτε τεχνολογική υποδομή. Το κόστος των υπηρεσιών αυτών είναι χαμηλό και σας εξασφαλίζει ότι κανένας δεν θα είναι σε θέση να τα ανακτήσει και να τα χρησιμοποιήσει εναντίον σας.

Σημείωση: μαγνητικά μέσα αποθήκευσης (όπως σκληροί δίσκοι οποιασδήποτε τεχνολογίας, κάρτες μνήμης, USB flash disks κλπ) μπορούν να χρησιμοποιηθούν και πάλι μετά την διαγραφή των δεδομένων που περιέχουν, χωρίς κανένα πρόβλημα. Αντίθετα, οπτικά μέσα αποθήκευσης (όπως CD, DVD, Blu-ray disks κλπ) καταστρέφονται ολοσχερώς, σε βαθμό που δεν είναι πλέον δυνατό να ανοικοδομηθούν.

Καλέστε μας σήμερα για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας

Πίσω στην Ασφάλεια Δεδομένων